Onze vakgebieden

Ons kantoor kan u bijstaan en adviseren in volgende vakgebieden :

Algemeen

- adviesverlening
(o.a. ter voorkoming van geschillen en/of procedures)
- contracten : redactie, nazicht en bijstand bij contractbesprekingen
- invorderingen : ingebrekestellingen, dagvaardingen
- procedurevoering : vertegenwoordiging ter zitting, pleidooien
- bijstand bij expertises
- minnelijke schikkingen, dadingen
- uitvoering, beslaglegging

Specifieke materies

Aanneming/Bouwrecht :

 • vaststelling bouwgebreken of woningschade, aanstelling
  deskundige, kort geding
 • aannemingscontracten

Aansprakelijkheid en verzekeringsrecht :

 • verkeer : verkeersovertredingen, verdediging voor
  politierechtbanken, vluchtmisdrijf, zwakke weggebruiker,
  voertuigschade, rijverbod, verzekering motorvoertuigen ...
 • verzekering, regresvordering
 • schade: formuleren van schadeclaims, verweer tegen
  schadeclaims, integrale behandeling schadedossiers, materiële
  schade, lichamelijke schade

Eigendom - onroerend goed :

 • mede-eigendom en appartementsrecht
 • huurgeschillen
 • burenbetwistingen

Familierecht :

 • afstamming
 • betwisting vaderschap
 • echtscheidingen
 • betwisting aangaande verblijfsregeling kinderen en onderhoudsgelden
 • vereffening en verdeling huwgemeenschappen en nalatenschappen
 • betwistingen tussen feitelijk samenwonenden

Ondernemingsrecht :

 • facturen en algemene voorwaarden
 • contracten (agentuur, concessie, distributie etc.)
 • incasso
 • koop en verkoop
 • brouwerijcontracten
 • handelshuur

Sportrecht :

 • advisering clubs en spelers
 • bijstand van clubs en spelers voor burgerlijke rechtbanken en
  disciplinaire instanties
 • begeleiding profvoetballers